çekmek

[fiil] Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek
İLİŞKİLİ KELİMELER
addetmek
almak
andırmak
asılmak
büzülmek
cezbetmek
çekişmek
çekiştirmek
damıtmak
daralmak
dayanmak
eksilmek
ezmek
film çekmek
gitmek
gol atmak
göndermek
götürmek
hayran etmek
içmek
kaldırmak
katlanmak
kaydetmek
kısalmak
koparmak
küçülmek
maruz kalmak
ölçmek
sarkıtmak
sermek
sıvamak
sıyırmak
sündürmek
sürmek
sürüklemek
sürünmek
taşımak
tedavi etmek
uzatmak
üstlenmek
vermek
vurmak
yazmak
yedeklemek
yürütmek
KELİME ANLAMI
 1. [fiil] Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek
 2. [fiil] Taşıtı bir yere bırakmak, koymak
 3. [fiil] Germek
 4. [fiil] İçine almak, emmek
 5. [fiil] Bir yerden başka bir yere taşımak
 6. [fiil] Bir amaçla ortadan kaldırmak
 7. [fiil] Üzerinde bulunan bir silahla saldırmak için davranmak
 8. [fiil] Atmak, vurmak
 9. [fiil] Bir kimseyi veya bir şeyi geri almak
 10. [fiil] Güç durumlara dayanmak, katlanmak
 11. [fiil] Tartıda ağırlığı olmak
 12. [fiil] Döşemek
 13. [fiil] Herhangi bir engel kurmak
 14. [fiil] Şans denemek amacıyla hazırlanmış kâğıtlardan birini almak
 15. [fiil] İmbik yardımı ile elde etmek
 16. [fiil] Çizgi durumunda uzatmak
 17. [fiil] Aynısını yazmak veya çizmek
 18. [fiil] Tedavi amacıyla şişe, vantuz, sülük vb.ni uygulamak
 19. [fiil] Bir yerden bir şeyi yukarı doğru almak
 20. [fiil] Görüntüyü bir aletle özel bir nesne üzerine kaydetmek
 21. [fiil] Taşıma gücü olmak
 22. [fiil] Öğütmek
 23. [fiil] Protesto, poliçe, çek vb. düzenleyip yürürlüğe koymak
 24. [fiil] Hoşa gitmek, sarmak
 25. [fiil] Kaçan ilmeği örmek
 26. [fiil] Masrafını karşılamak, ikramda bulunmak
 27. [fiil] Bir duyguyu içinde yaşatmak
 28. [fiil] Yürütmek, sürmek
 29. [fiil] Bir kimse ailesinden birine herhangi bir bakımdan benzemek
 30. [fiil] Bir şeyin içyüzünü anlamak amacıyla bir kimseyi sıkıştırmak
 31. [fiil] Herhangi bir anlama almak
 32. [fiil] Örtmek, giymek
 33. [fiil] Dişi hayvanı çiftleşmek için erkeğin yanına götürmek
 34. [fiil] Yol, ay sürmek
 35. [fiil] Daralıp kısalmak
 36. [fiil] Asmak
 37. [fiil] Boya, badana vb. sürmek
 38. [fiil] Yollamak
 39. [fiil] Bir şeyi emip dışarıya çıkarmak
 40. [fiil] Hamur vb. iyice pişmiş duruma gelmek
 41. [fiil] Bir cisim, belli bir yakınlıktaki başka bir cismi kendisine yaklaşmaya zorlamak, itmek karşıtı
 42. [fiil] Vericiden gelen dalgaları algılayarak televizyon, radyo, telefon vb. aygıtlarla bağlantı kurmak
 43. [fiil] İçki içmek
Kelime anlamının kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
 • Paylaş: