başarmak

İLİŞKİLİ KELİMELER
adım atmak
altından kalkmak
at oynatmak
başa çıkmak
becermek
belini doğrultmak
belini kırmak
bilmek
bitirmek
dama demek
destanlaşmak
döktürmek
dümen kırmak
ekmeğini taştan çıkarmak
elinde olmak
geçmek
gerçekleştirmek
hak etmek
hakkından gelmek
hakkını vermek
hatmetmek
ikmal etmek
işi olmak
işini bitirmek
işini görmek
kazanmak
kendini göstermek
kıvırmak
kotarmak
köşeyi dönmek
mağlup etmek
mezun olmak
muradına ermek
muvaffak olmak
müyesser olmak
nail olmak
oynamak
pireyi gözünden vurmak
sıyırmak
sıyırtmak
sona erdirmek
sonuçlamak
sonuçlandırmak
sonunu getirmek
sükse yapmak
takla attırmak
tamamlamak
temizlemek
terakki etmek
tulum çıkarmak
ulaşmak
yerini doldurmak
yetirmek
yetişmek
yetiştirmek
yırtmak
yorgunluğunu çıkarmak
yorgunluk çıkarmak
yüzünü ağartmak
  • Paylaş: