bozmak

[fiil] Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek
İLİŞKİLİ KELİMELER
ağzına sıçmak
aksatmak
altını üstüne getirmek
altüst etmek
bağdamak
başına oturmak
becermek
berbat etmek
bok etmek
caymak
çuvallamak
çürütmek
dağıtmak
dalgasına taş atmak
dalgasını taşlamak
dallandırmak
değiştirmek
delirmek
dokunmak
düzmek
gâvur etmek
göçmek
halt etmek
ıska geçmek
içine koymak
ihlal etmek
karıştırmak
köküne kibrit suyu dökmek
kökünü kazımak
reddetmek
rezil etmek
sekteye uğratmak
sıçmak
sındırmak
şişmek
terslemek
topallamak
yenmek
yestehlemek
yoldan çıkarmak
yüzüne gözüne bulaştırmak
zarar vermek
KELİME ANLAMI
 1. [fiil] Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek
 2. [fiil] Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
 3. [fiil] Dokunmak, zarar vermek
 4. [fiil] Geçersiz bir duruma getirmek
 5. [fiil] Büyük parayı küçük birimlere ayırmak
 6. [fiil] Bozguna uğratmak, yenmek, mağlup etmek
 7. [fiil] Altını paraya çevirmek, bozdurmak
 8. [fiil] Yabancı ülke parasını türk parasına çevirmek
 9. [fiil] Bağ veya bostanın son ürününü toplamak
 10. [fiil] Kızlığına zarar vermek
 11. [fiil] Biçimini ve kullanılışını değiştirmek
 12. [fiil] Bırakmak, dağıtmak
 13. [fiil] Bir kimseyi beklemediği bir davranış karşısında bırakarak veya sözünü yalana çıkararak küçük düşürmek
 14. [fiil] Aklını yitirecek derecede bir şeye düşkün olmak
 15. [fiil] Kötü duruma getirmek
Kelime anlamının kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
 • Paylaş: