yolsuz

[sıfat] Yolu olmayan
İLİŞKİLİ KELİMELER
kanunsuz
uygunsuz
yavaş
yoksul
yöntemsiz
KELİME ANLAMI
  1. [sıfat] Yolu olmayan
  2. [sıfat] Yavaş giden (taşıt)
  3. [sıfat] Kurallara aykırı, uygunsuz, yöntemsiz, düzensiz, yersiz, usulsüz, nizamsız
  4. [sıfat] Törelere, toplumun görüşüne aykırı davranan
  5. [sıfat] Parasız, züğürt
Kelime anlamının kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: