aç tavuk kendini arpa ambarında sanır

[isim] `insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar` anlamında kullanılan bir söz
HECELEME
aç ta-vuk ken-di-ni ar-pa am-ba-rın-da sa-nır
AÇ TAVUK KENDİNİ ARPA AMBARINDA SANIR KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] `insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar` anlamında kullanılan bir söz
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: