bayramda borç ödeyene ramazan ağır gelir

[isim] `vadesi yaklaşan bir borcu ödemek zorunda olan kimseye günler çok çabuk geçer` anlamında kullanılan bir söz
HECELEME
bay-ram-da borç ö-de-ye-ne ra-ma-zan a-ğır ge-lir
BAYRAMDA BORÇ ÖDEYENE RAMAZAN AĞIR GELİR KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] `vadesi yaklaşan bir borcu ödemek zorunda olan kimseye günler çok çabuk geçer` anlamında kullanılan bir söz
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: