beğendirilmek

[fiil] [-e] Beğendirme işine konu olmak
HECELEME
be-ğen-di-ril-mek
BEĞENDİRİLMEK KELİMESİNİN ANLAMI
  • [fiil] [-e] Beğendirme işine konu olmak
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: