beş parmağın hangisini kessen acımaz?

[isim] `insan evlatlarını birbirinden ayırt etmez, hangisine zarar gelse aynı üzüntüyü duyar` anlamında kullanılan bir söz
HECELEME
beş par-ma-ğın han-gi-si-ni kes-sen a-cı-maz?
BEŞ PARMAĞIN HANGİSİNİ KESSEN ACIMAZ? KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] `insan evlatlarını birbirinden ayırt etmez, hangisine zarar gelse aynı üzüntüyü duyar` anlamında kullanılan bir söz
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: