beşeriyetçilik

[isim] [felsefe] İnsancıllık
HECELEME
be-şe-ri-yet-çi-lik
BEŞERİYETÇİLİK KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] [felsefe] İnsancıllık
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: