belirsizleştirilebilme

[isim] Belirsizleştirilebilmek işi
HECELEME
be-lir-siz-leş-ti-ri-le-bil-me
BELİRSİZLEŞTİRİLEBİLME KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] Belirsizleştirilebilmek işi
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: