betimsel

[sıfat] Tasvirî
BETİMSEL İLE BENZER OLAN KELİMELER
HECELEME
be-tim-sel
BETİMSEL KELİMESİNİN ANLAMI VE BİR ÖRNEK
  • [sıfat] TasvirîÖrnek: Betimsel ilk çağ bilimlerinden çok uzaktayız. [Melih Cevdet Anday]
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: