dağların misafir aldığı mevsim

[isim] [şaka yollu] Yaz mevsimi
DAĞLARIN MİSAFİR ALDIĞI MEVSİM İLE BENZER OLAN KELİMELER
DAĞLARIN MİSAFİR ALDIĞI MEVSİM İLE BENZER OLABİLECEK DİĞER KELİMELER
yaz
HECELEME
dağ-la-rın mi-sa-fir al-dı-ğı mev-sim
DAĞLARIN MİSAFİR ALDIĞI MEVSİM KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] [şaka yollu] Yaz mevsimi
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: