dalgınlaştırmak

[fiil] [-i] Dalgın duruma getirmek
HECELEME
dal-gın-laş-tır-mak
DALGINLAŞTIRMAK KELİMESİNİN ANLAMI VE BİR ÖRNEK
  • [fiil] [-i] Dalgın duruma getirmekÖrnek: Harap mezarlığın öyle bir hâli vardır ki insanı ister istemez mahzun eder, dalgınlaştırır. [Memduh Şevket Esendal]
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: