dalgalandırabilme

[isim] Dalgalandırabilmek işi
HECELEME
dal-ga-lan-dı-ra-bil-me
DALGALANDIRABİLME KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] Dalgalandırabilmek işi
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: