davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun

[isim] `seni yargılayacak kişi, senden davacı olan kişi ise elbette kendisini haklı çıkaracak ve sana ağır ceza verecektir` anlamında kullanılan bir söz
HECELEME
da-va-cın ka-dı o-lur-sa yar-dım-cın Al-lah ol-sun
DAVACIN KADI OLURSA YARDIMCIN ALLAH OLSUN KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] `seni yargılayacak kişi, senden davacı olan kişi ise elbette kendisini haklı çıkaracak ve sana ağır ceza verecektir` anlamında kullanılan bir söz
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: