dayanışabilmek

[fiil] [nesnesiz] [-le] Dayanışma ihtimali veya imkânı bulunmak
HECELEME
da-ya-nı-şa-bil-mek
DAYANIŞABİLMEK KELİMESİNİN ANLAMI
  • [fiil] [nesnesiz] [-le] Dayanışma ihtimali veya imkânı bulunmak
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: