değerlendiriverme

[isim] Değerlendirivermek işi
HECELEME
de-ğer-len-di-ri-ver-me
DEĞERLENDİRİVERME KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] Değerlendirivermek işi
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: