değersizleşebilme

[isim] Değersizleşebilmek işi
HECELEME
de-ğer-siz-le-şe-bil-me
DEĞERSİZLEŞEBİLME KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] Değersizleşebilmek işi
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: