iş anlatılıncaya kadar baş elden gider

[isim] `kızışmış bir kavgada veya herhangi bir olayda meram anlatmaya fırsat kalmadan olacak olur` anlamında kullanılan bir söz
HECELEME
iş an-la-tı-lın-ca-ya ka-dar baş el-den gi-der
İŞ ANLATILINCAYA KADAR BAŞ ELDEN GİDER KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] `kızışmış bir kavgada veya herhangi bir olayda meram anlatmaya fırsat kalmadan olacak olur` anlamında kullanılan bir söz
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: