insanın eti yenmez, derisi giyilmez, tatlı dilinden başka nesi var?

[isim] `insan kendisini ancak tatlı diliyle sevdirebilir` anlamında kullanılan bir söz
HECELEME
in-sa-nın e-ti yen-mez, de-ri-si gi-yil-mez, tat-lı di-lin-den baş-ka ne-si var?
İNSANIN ETİ YENMEZ, DERİSİ GİYİLMEZ, TATLI DİLİNDEN BAŞKA NESİ VAR? KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] `insan kendisini ancak tatlı diliyle sevdirebilir` anlamında kullanılan bir söz
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: