isimlendirilebilme

[isim] Adlandırılabilme
HECELEME
i-sim-len-di-ri-le-bil-me
İSİMLENDİRİLEBİLME KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] Adlandırılabilme
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: