beraatizimmet asıldır

[isim] `tersi kanıtlanmadıkça insanların suçsuz sayılmaları gerekir` anlamında kullanılan bir söz
HECELEME
be-ra-a-ti-zim-met a-sıl-dır
BERAATİZİMMET ASILDIR KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] `tersi kanıtlanmadıkça insanların suçsuz sayılmaları gerekir` anlamında kullanılan bir söz
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: