midesi kaldırmamak

[fiil] Hastalık, tiksinme vb. sebeplerle bir şeyi yiyememek
İLİŞKİLİ KELİMELER
kusmak
KELİME ANLAMI
  1. [fiil] Hastalık, tiksinme vb. sebeplerle bir şeyi yiyememek
  2. [fiil] Çirkin bir şey karşısında huzursuz olmak, rahatı kaçmak
Kelime anlamının kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: