artırmak

[fiil] Artmasını sağlamak, çoğaltmak
İLİŞKİLİ KELİMELER
azmak
biriktirmek
büyütmek
çoğaltmak
düğüm üstüne düğüm atmak
düğüm üstüne düğüm vurmak
eklemek
ilave etmek
kenara atmak
kırpmak
kısmak
küpünü doldurmak
saklamak
şişirmek
tasarruf etmek
toplamak
türetmek
üretmek
yarışmak
KELİME ANLAMI
  1. [fiil] Artmasını sağlamak, çoğaltmak
  2. [fiil] Bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek
  3. [fiil] Tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek
  4. [fiil] Herhangi bir davranışta ileri gitmek
Kelime anlamının kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: