bölmek

[fiil] Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayırmak, taksim etmek
İLİŞKİLİ KELİMELER
ayırmak
dağıtmak
dilmek
doğramak
kesmek
kırpmak
parçalamak
taksim etmek
yarmak
yırtmak
KELİME ANLAMI
  1. [fiil] Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayırmak, taksim etmek
  2. [fiil] Birliğin bozulmasına yol açmak, parçalamak
  3. [fiil] Bir niceliği iki veya daha çok eşit parçaya ayırmak
Kelime anlamının kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: