yıpranmak

İLİŞKİLİ KELİMELER
açılmak
akmak
aşınmak
atmak
berbat olmak
berelenmek
bozulmak
buruşmak
canı çıkmak
çatlamak
çürümek
dağılmak
dökülmek
erimek
eskimek
farımak
fenalaşmak
harap olmak
haraplaşmak
hırpalanmak
hırtlambası çıkmak
kabarmak
kaçmak
kağşamak
karıncalanmak
kavlamak
keçelenmek
keçeleşmek
kırılıp dökülmek
kırışmak
kötüleşmek
oynamak
palazlamak
palazlanmak
paralanmak
parçalanmak
patlamak
rengi açılmak
rezil olmak
sağılmak
sınmak
sökülmek
tahrip olmak
talazlanmak
un ufak olmak
üzülmek
viran olmak
yanmak
yarılmak
yenmek
yıpramak
yırtılmak
yorulmak
zedelenmek
zembereği boşalmak
zembereği boşanmak
  • Paylaş: