kovmak

[fiil] Sert veya küçük düşürücü sözlerle gitmesini söylemek, savmak, defetmek
İLİŞKİLİ KELİMELER
açığa çıkarmak
affetmek
affeylemek
aforoz etmek
aforozlamak
atmak
ayağını kaydırmak
ayağını kesmek
ayakkabılarını çevirmek
ayıklamak
bağışlamak
başından savmak
çıkarmak
defetmek
devirmek
düşürmek
elemek
göndermek
görevden almak
haydamak
ihraç etmek
istiskal etmek
izin vermek
izole etmek
kışlamak
kızağa çekmek
kovalamak
kuyruğuna teneke bağlamak
müdafaa etmek
nefyetmek
posta etmek
postalamak
savmak
sepetlemek
sokağa atmak
süpürmek
sürgüne göndermek
sürmek
şut çekmek
şutlamak
tasfiye etmek
tecrit etmek
tırpan atmak
tüydürmek
uğratmak
uzaklaştırmak
yakadan atmak
yol vermek
yürütmek
yüzdürmek
KELİME ANLAMI
  1. [fiil] Sert veya küçük düşürücü sözlerle gitmesini söylemek, savmak, defetmek
  2. [fiil] Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
  3. [fiil] İşine son vermek, görevinden atmak, uzaklaştırmak
  4. [fiil] Varlığına son vermek, ortadan kaldırmak
  5. [fiil] Gözetmek
Kelime anlamının kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: